15-10-2021

Uitnodiging toelichting Beeldkwaliteitsplan

Het nieuwbouwplan Ambachtsgilden in Westbroek krijgt steeds meer vorm. Na de inloopavond (begin 2019) is gewerkt aan het Beeldkwaliteitsplan voor het project. Het Beeldkwaliteitsplan is tot stand gekomen mede op basis van de input uit deze inloopavond.

Op maandag 25 oktober a.s. bent u tussen 19.00 - 21.00 uur van harte welkom in Het Dorpshuis aan de Pr. Christinastraat 2 in Westbroek. Medewerkers van de gemeente De Bilt en van Projectontwikkelaar Van Wijnen zijn dan aanwezig om een toelichting te geven op het Beeldkwaliteitsplan. Uiteraard zijn de afbeeldingen te zien die straks de basis vormen voor de architect om Ambachtsgilden verder vorm te geven. Het Beeldkwaliteitsplan wordt daarna ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Let op: bij binnenkomst wordt naar uw Corona QR-code gevraagd.