Ambachtsgilden Westbroek - Nieuws

Nieuwsberichten

Inloopavond 17 januari 2024

Het bestemmingsplan ligt vanaf 21 december 2023 ter inzage. Op woensdag 17 januari 2024 is er een inloopavond in het Dorpshuis in Westbroek van 19.00 - 20.00 uur. Medewerkers van de gemeente De Bilt en Van Wijnen zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Nadat het bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, zal het plan aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden. Na vaststelling door de gemeenteraad gaat Van Wijnen verder met de uitwerking van het project.

Stand van zaken - december 2023

Het gaat de goede kant op met het nieuwbouwplan Ambachtsgilden in Westbroek. Zo is recent de anterieure overeenkomst tussen Van Wijnen en de gemeente De Bilt gesloten. In een anterieure overeenkomst worden de financiële afspraken rondom de ruimtelijke ontwikkeling vastgelegd. Ook ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. 

Ontwerpbestemmingsplan
Het College heeft eind november akkoord gegeven op de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en dat is inmiddels ook daadwerkelijk gebeurd. Een belangrijke stap omdat daarmee mogelijke vertraging vanwege de nieuwe Omgevingswet (treedt per 1 januari in werking) voorkomen wordt. 

Planning
Het ontwerpbestemmingsplanning ligt vanaf 21 december zes weken ter inzage. Onderdeel van de terinzagelegging is een inloopavond. Tijdens deze inloopavond tonen wij het plan nogmaals. Na de terinzagelegging wordt het plan aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. 

Naar verwachting kunnen we in 2024 verdere stappen zetten om tot de nieuwbouw te komen. We houden u in ieder geval op de hoogte!

Stand van zaken - december 2022

We hadden u graag goed nieuws gebracht, helaas zijn we nog niet zover. Ook wij vinden het jammer, maar ondanks onze inzet kunnen we de te volgen procedures niet versnellen. Zodra we weer stappen kunnen zetten dan melden we dit uiteraard.

 

Wel maken wij van deze gelegenheid gebruik om u fijne feestdagen en een goed en gezond 2023 te wensen!

Projectteam Ambachtsgilden

Stand van zaken - maart 2022

Begin februari heeft de gemeenteraad ingestemd met de ruimtelijke randvoorwaarden van het nieuwbouwplan Ambachtsgilden. Dit betekent dat we verder kunnen met de uitwerking van de plannen en richting bestemmingsplanwijziging werken die naar verwachting voor de zomer 2022 ingediend kan worden bij de gemeente.

De gemeenteraad heeft ingestemd met een bouwprogramma van totaal 19 woningen en twee bouwkavels en is alsvolgt opgedeeld:

  • 6 betaalbare koopwoningen
  • 8 twee-onder-een-kapwoningen
  • 5 vrijstaande woningen
  • 2 bouwkavels

Van de 8 twee-onder-een-kapwoningen zijn we voornemens om 4 woningen standaard levensloopbestendig aan te bieden. Deze woningen krijgen daarmee het wonen, een slaapkamer en de badkamer op de begane grond.

De kans bestaat dat bij de verdeling van de woningen en kavels een voorrangsregeling gehanteerd wordt voor de inwoners van Westbroek. Voor de 6 betaalbare koopwoningen wordt waarschijnlijk naast de zelfbewoningsplicht een meer uitgebreide voorrangsregeling gehanteerd. Deze voorwaarden worden bij de start verkoop bekend gemaakt. 

 

Inloopavond Beeldkwaliteitsplan druk bezocht

Op maandagavond 25 oktober jl. is er een inloopavond geweest voor omwonenden en andere belanghebbenden in Het Dorpshuis. Tijdens deze avond zijn de voorlopige beelden getoond van het Beeldkwaliteitsplan. Medewerkers van de gemeente en Van Wijnen hebben een toelichting gegeven en vele vragen beantwoord. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om deze inloopavond te bezoeken dan kunt u de panelen en het Beeldkwaliteitsplan terugvinden op deze website https://ambachtsgildenwestbroek.nl/beeldkwaliteitsplan.

U kunt eventuele opmerkingen en/of vragen nog tot dinsdag 2 november naar ons mailen via: verkoopmidden@vanwijnen.nl

 

  

Uitnodiging toelichting Beeldkwaliteitsplan

Het nieuwbouwplan Ambachtsgilden in Westbroek krijgt steeds meer vorm. Na de inloopavond (begin 2019) is gewerkt aan het Beeldkwaliteitsplan voor het project. Het Beeldkwaliteitsplan is tot stand gekomen mede op basis van de input uit deze inloopavond.

Op maandag 25 oktober a.s. bent u tussen 19.00 - 21.00 uur van harte welkom in Het Dorpshuis aan de Pr. Christinastraat 2 in Westbroek. Medewerkers van de gemeente De Bilt en van Projectontwikkelaar Van Wijnen zijn dan aanwezig om een toelichting te geven op het Beeldkwaliteitsplan. Uiteraard zijn de afbeeldingen te zien die straks de basis vormen voor de architect om Ambachtsgilden verder vorm te geven. Het Beeldkwaliteitsplan wordt daarna ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Let op: bij binnenkomst wordt naar uw Corona QR-code gevraagd.

 

Inloopavond d.d. 7 februari 2019

Ambachtgilden

interesse

Wilt u op de hoogte blijven over Ambachtsgilden?
Meld u aan in voor de nieuwsbrief

Aanmelden